För oss är det viktigt att du ska kunna känna dig trygg även om olyckan skulle vara framme och skada din produkt. Därför ger vi dig möjlighet att teckna vårt Care Pack Trygghetsavtal, som ger dig en rad fördelar om olyckan skulle vara framme:

  • Skydd mot funktionsfel 
  • Skydd mot olyckshändelser som tappskador, vätskeskador, otur och blixtnedslag 
  • Ingen självrisk - undantaget mobiler självrisk 499 kr
  • Skydd mot stöld vid inbrott i hem, kontor och fritidshus 
  • Ny produkt om den skadade inte går att reparera 
  • Inget åldersavdrag som vanligen görs vid ersättning från hemförsäkring 
  • Skydd i hela världen


Anmäl skada